خانه | آرشیو | پست الکترونیک
سرگذشت فعل مضارع

مهارت های تدریس فعل امر درس چهارم عربی سال سوم راهنمایی

سرگذشت فعل مضارع


«تذهب» فعل مضارع بود                        برا خودش یه کسی بود  

یه روز هوس کرد امر بشه                          دارای آب و رنگ بشه


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در چهارشنبه 23 آذر1390 و ساعت 19:23 | 
نمونه سؤالات عربی سال سوم راهنمایی

 

نمونه سؤالات عربی سال سوم راهنمایی

(نوبت دوم)


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در پنجشنبه 13 خرداد1389 و ساعت 23:44 | 
نمونه سؤالات عربی سال دوم راهنمایی

 

نمونه سؤالات عربی سال دوم راهنمایی

(نوبت دوم) 


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در پنجشنبه 13 خرداد1389 و ساعت 23:44 | 
نظرسنجی تربیتی - آموزشی

سلام

دانش آموزان عزیزم، عید پربار و مبارکی داشته باشید. برای اینکه رضایت پدر و مادر گرامی تان را هم در این ایام جلب کنید خوب است فرم ذیل را دانلود کنید و در اختیار آن ها قرار دهید و پس از پایان تعطیلات نوروزی همراه با «تفکر و تلاش نوروزی »تان به این جانب تحویل دهید و از امتیازی جداگانه برخوردار شوید. امیدوارم پدر و مادر از شما راضی باشند.

|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در جمعه 28 اسفند1388 و ساعت 18:18 | 
تفکر و تلاش نوروزی - عربی سوم راهنمایی

دانش آموز عزیز کلاس سوم راهنمایی

عید نوروز بر شما و خانواده گرامی تان مبارک

خوب می دانی که که دوستت دارم

برو به ...


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در یکشنبه 16 اسفند1388 و ساعت 19:40 | 
تفکر و تلاش نوروزی - عربی دوم راهنمایی

دانش آموز عزیز کلاس دوم راهنمایی

عید نوروز بر شما و خانواده گرامی تان مبارک

آیا می دانی که که دوستت دارم؟

برو به ...


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در یکشنبه 16 اسفند1388 و ساعت 19:31 | 
تفکر و تلاش نوروزی - عربی اول راهنمایی

دانش آموز عزیز کلاس اول راهنمایی

عید نوروز بر شما و خانواده گرامی تان مبارک

یادت باشد که که دوستت دارم


برو به ...


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در یکشنبه 16 اسفند1388 و ساعت 19:12 | 
نمایه ساخت فعل نهی مخاطب

نمایه ساخت فعل نهی مخاطب


|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در یکشنبه 20 دی1388 و ساعت 23:27 | 
نمایه ساخت فعل امر حاضر (مخاطب)

نمایه ساخت فعل امر حاضر (مخاطب)


|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در یکشنبه 20 دی1388 و ساعت 23:25 | 
جدول ساخت افعال سوم راهنمایی با مثال

جدول ساخت افعال سوم راهنمایی با مثال


|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در یکشنبه 20 دی1388 و ساعت 23:22 | 
عربي سال سوم راهنمايي - درس پنجم
عربي سال سوم راهنمايي
درس پنجم


  فعل امر  درس بوستان سوخته


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در دوشنبه 30 آذر1388 و ساعت 18:28 | 
عربي سال سوم راهنمايي - درس ششم
عربي سال سوم راهنمايي
درس ششم


  فعل نهي و فعل نفي


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در دوشنبه 30 آذر1388 و ساعت 18:26 | 
علامت های فعل ماضی

علامت های فعل ماضی (عربی دوم راهنمایی)

1. مفرد

مذکر غائب

مؤنث غائب

مذکر مخاطب

مؤنث مخاطب

متکلم

_____

تْ

تَ

تِ

تُ

2. مثني

مذکر غائب

مؤنث غائب

مذکر مخاطب

مؤنث مخاطب

متکلم

ا

تا

تُما

تُما

نا

3. جمع

مذکر غائب

مؤنث غائب

مذکر مخاطب

مؤنث مخاطب

متکلم

وا

نَ

تُم

تُنَّ

نا

|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در جمعه 20 آذر1388 و ساعت 21:39 | 
کلمات استفهام

کلمات استفهام (عربی دوم راهنمایی)

 

کلمه پرسشي

معني

از چه مي پرسد؟

پاسخ مناسب چيست؟

1

هَلْ (أ)

آيا

منفي يا مثبت بودن جمله يا خبر

نعم : آري

لا : خير

2

مَنْ

چه کسي؟ چه کسي را

شخص انسان

نام يا صفت يا شغل شخص

3

ما -  ماذا

چه چيزي – چه چيزي را

حيوان يا اشياء يا انجام دادن کاري

نام يا صفت چيزي يا بيان يک فعل

4

کيف

چگونه- چطور

حالت شخص، حيوان يا اشيا- نحوه انجام فعل

بيان حالت

(قيد حالت)

کيفيت انجام  فعل

5

اَينَ

کجا

مکان کسي يا چيزي

مکان انجام فعلي

محل قرار گرفتن کسي يا چيزي

(قيد مکان)

 6

متي

چه وقت

زمان انجام فعلي

قيد زمان

|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در جمعه 20 آذر1388 و ساعت 21:29 | 
جدول صرف افعال کلاس سوم راهنمایی
|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در جمعه 29 آبان1388 و ساعت 21:35 | 
سؤالات عربي سوم راهنمايی

سؤالات عربي سوم راهنمايی|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در چهارشنبه 13 آبان1388 و ساعت 21:36 | 
القصص الجمیلة
|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در دوشنبه 27 مهر1388 و ساعت 18:12 | 
القصص العربیة
|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در دوشنبه 27 مهر1388 و ساعت 18:6 | 
لطائف عربیة 2

لطائف عربیة (2)

سجن مثالی
جمع الشجرة
أی فاکهة تحب؟


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در دوشنبه 20 مهر1388 و ساعت 11:32 | 
نمايه ساخت فعل مضارع

نمايه ساخت فعل مضارع

|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در شنبه 18 مهر1388 و ساعت 19:43 | 
نمايه ساخت فعل ماضي

نمايه ساخت فعل ماضي

|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در شنبه 18 مهر1388 و ساعت 19:42 | 
جدول صرف فعل مضارع - با مثال
|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در شنبه 18 مهر1388 و ساعت 19:40 | 
جدول صرف فعل مضارع - نمونه سفید
|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در شنبه 18 مهر1388 و ساعت 19:38 | 
جدول صرف فعل ماضی - با مثال
|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در شنبه 18 مهر1388 و ساعت 19:36 | 
جدول صرف فعل ماضی - نمونه سفید
|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در شنبه 18 مهر1388 و ساعت 19:34 | 
انواع حروف

انواع حروف


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در جمعه 3 مهر1388 و ساعت 0:4 | 
انواع فرهنگ لغت عربی

انواع فرهنگ لغت عربی


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در جمعه 3 مهر1388 و ساعت 0:1 | 
عربی سوم راهنمایی
|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در جمعه 11 اردیبهشت1388 و ساعت 20:0 | 
عربی دوم راهنمایی
|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در جمعه 11 اردیبهشت1388 و ساعت 19:58 | 
عربی اول راهنمایی
|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در جمعه 11 اردیبهشت1388 و ساعت 19:56 | 
Powered By Blogfa - Designing & Supporting Tools By WebGozar