خانه | آرشیو | پست الکترونیک
بارم بندی دروس قرآن، عربی و پیام های آسمان _ پایه هفتم و پایه هشتم
|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در سه شنبه ۹ تیر۱۳۹۴ و ساعت 12:35 | 
نمونه سؤال عربی پایه هشتم _ نوبت اول
|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در سه شنبه ۹ تیر۱۳۹۴ و ساعت 12:30 | 
بودجه بندی عربی پایه هفتم
|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در سه شنبه ۹ تیر۱۳۹۴ و ساعت 12:23 | 
بودجه بندی عربی پایه هشتم
|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در سه شنبه ۹ تیر۱۳۹۴ و ساعت 12:19 | 
نمونه سؤال عربی پایه هفتم _ نوبت دوم
|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در سه شنبه ۹ تیر۱۳۹۴ و ساعت 12:14 | 
نمونه سؤال عربی پایه هفتم _ نوبت اول
|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در سه شنبه ۹ تیر۱۳۹۴ و ساعت 12:3 | 
کتاب گویا _ عربی پایه هفتم
|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در دوشنبه ۸ تیر۱۳۹۴ و ساعت 18:54 | 
سرگذشت فعل مضارع

مهارت های تدریس فعل امر درس چهارم عربی سال سوم راهنمایی

سرگذشت فعل مضارع

 

«تذهب» فعل مضارع بود    

        برا خودش یه کسی بود  

یه روز هوس کرد امر بشه          

               دارای آب و رنگ بشه


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در چهارشنبه ۲۳ آذر۱۳۹۰ و ساعت 19:23 | 
نمایه ساخت فعل نهی مخاطب

نمایه ساخت فعل نهی مخاطب


|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در یکشنبه ۲۰ دی۱۳۸۸ و ساعت 23:27 | 
نمایه ساخت فعل امر حاضر (مخاطب)

نمایه ساخت فعل امر حاضر (مخاطب)


|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در یکشنبه ۲۰ دی۱۳۸۸ و ساعت 23:25 | 
جدول ساخت افعال سوم راهنمایی با مثال

جدول ساخت افعال سوم راهنمایی با مثال


|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در یکشنبه ۲۰ دی۱۳۸۸ و ساعت 23:22 | 
عربي سال سوم راهنمايي - درس پنجم
عربي سال سوم راهنمايي
درس پنجم


  فعل امر  درس بوستان سوخته


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در دوشنبه ۳۰ آذر۱۳۸۸ و ساعت 18:28 | 
عربي سال سوم راهنمايي - درس ششم
عربي سال سوم راهنمايي
درس ششم


  فعل نهي و فعل نفي


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در دوشنبه ۳۰ آذر۱۳۸۸ و ساعت 18:26 | 
علامت های فعل ماضی

علامت های فعل ماضی (عربی دوم راهنمایی)

1. مفرد

مذکر غائب

مؤنث غائب

مذکر مخاطب

مؤنث مخاطب

متکلم

_____

تْ

تَ

تِ

تُ

2. مثني

مذکر غائب

مؤنث غائب

مذکر مخاطب

مؤنث مخاطب

متکلم

ا

تا

تُما

تُما

نا

3. جمع

مذکر غائب

مؤنث غائب

مذکر مخاطب

مؤنث مخاطب

متکلم

وا

نَ

تُم

تُنَّ

نا

|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در جمعه ۲۰ آذر۱۳۸۸ و ساعت 21:39 | 
کلمات استفهام

کلمات استفهام (عربی دوم راهنمایی)

 

کلمه پرسشي

معني

از چه مي پرسد؟

پاسخ مناسب چيست؟

1

هَلْ (أ)

آيا

منفي يا مثبت بودن جمله يا خبر

نعم : آري

لا : خير

2

مَنْ

چه کسي؟ چه کسي را

شخص انسان

نام يا صفت يا شغل شخص

3

ما -  ماذا

چه چيزي – چه چيزي را

حيوان يا اشياء يا انجام دادن کاري

نام يا صفت چيزي يا بيان يک فعل

4

کيف

چگونه- چطور

حالت شخص، حيوان يا اشيا- نحوه انجام فعل

بيان حالت

(قيد حالت)

کيفيت انجام  فعل

5

اَينَ

کجا

مکان کسي يا چيزي

مکان انجام فعلي

محل قرار گرفتن کسي يا چيزي

(قيد مکان)

 6

متي

چه وقت

زمان انجام فعلي

قيد زمان

|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در جمعه ۲۰ آذر۱۳۸۸ و ساعت 21:29 | 
جدول صرف افعال کلاس سوم راهنمایی
|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در جمعه ۲۹ آبان۱۳۸۸ و ساعت 21:35 | 
القصص الجمیلة
|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در دوشنبه ۲۷ مهر۱۳۸۸ و ساعت 18:12 | 
القصص العربیة
|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در دوشنبه ۲۷ مهر۱۳۸۸ و ساعت 18:6 | 
لطائف عربیة 2

لطائف عربیة (2)

سجن مثالی
جمع الشجرة
أی فاکهة تحب؟


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در دوشنبه ۲۰ مهر۱۳۸۸ و ساعت 11:32 | 
نمايه ساخت فعل مضارع

نمايه ساخت فعل مضارع

|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در شنبه ۱۸ مهر۱۳۸۸ و ساعت 19:43 | 
نمايه ساخت فعل ماضي

نمايه ساخت فعل ماضي

|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در شنبه ۱۸ مهر۱۳۸۸ و ساعت 19:42 | 
جدول صرف فعل مضارع - با مثال
|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در شنبه ۱۸ مهر۱۳۸۸ و ساعت 19:40 | 
جدول صرف فعل مضارع - نمونه سفید
|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در شنبه ۱۸ مهر۱۳۸۸ و ساعت 19:38 | 
جدول صرف فعل ماضی - با مثال
|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در شنبه ۱۸ مهر۱۳۸۸ و ساعت 19:36 | 
جدول صرف فعل ماضی - نمونه سفید
|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در شنبه ۱۸ مهر۱۳۸۸ و ساعت 19:34 | 
انواع حروف

انواع حروف


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در جمعه ۳ مهر۱۳۸۸ و ساعت 0:4 | 
انواع فرهنگ لغت عربی

انواع فرهنگ لغت عربی


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در جمعه ۳ مهر۱۳۸۸ و ساعت 0:1 | 
عربی پایه نهم

عربی پایه نهم

|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در جمعه ۱۱ اردیبهشت۱۳۸۸ و ساعت 20:0 | 
عربی پایه هشتم

عربی پایه هشتم

دریافت فایل کامل کتاب: 

application/pdf iconapplication/pdf iconapplication/pdf icon

|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در جمعه ۱۱ اردیبهشت۱۳۸۸ و ساعت 19:58 | 
عربی پایه هفتم
|+| نوشته شده توسط سیدمحمد تقی مرتضوی زاده در جمعه ۱۱ اردیبهشت۱۳۸۸ و ساعت 19:56 | 
Powered By Blogfa - Designing & Supporting Tools By WebGozar